Tło
Liberalny Samorząd
Witamy na stronie internetowej inicjatywy Liberalny samorząd!
O projekcie

Liberalny samorząd to projekt w dłuższej perspektywie mający na celu powiększenie zakresu wolności osobistej i gospodarczej w polskich gminach i miastach. Z okazji zbliżających się wyborów samorządowych pragniemy zachęcić wszystkich podzielających nasze wartości kandydatów i kandydatki na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do podpisania się pod przygotowaną przez nas Deklaracją Liberalnego Samorządowca. Zawiera ona listę najpilniejszych z naszego punktu widzenia postulatów. Każdy sygnatariusz Deklaracji jest umieszczany na widocznej poniżej interaktywnej mapce, dzięki czemu wyborcy mają do swojej dyspozycji narzędzie oceny kandydatów pod kątem zgodności z przekonaniami liberalnymi. Ponadto zebraliśmy w jednym miejscu całą wiedzę na temat liberalnych rozwiązań dla samorządów i udostępniamy ją bezpłatnie w formie książki Liberalny samorząd – kurs podstawowy.

Deklaracja Liberalnego Samorządowca

Deklaracja Liberalnego Samorządowca to lista najważniejszych z punktu widzenia liberałów i libertarian postulatów dla gmin i miast. Zachęcamy wszystkich podzielających nasze wartości kandydatów i kandydatki na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do podpisania się pod Deklaracją. Każdy sygnatariusz może zostać umieszczony na interaktywnej mapce widocznej poniżej. W tym celu należy pobrać Deklarację, podpisać się pod nią, umieścić skan lub zdjęcie w publicznym miejscu w Internecie (np. na profilu w mediach społecznościowych) oraz wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. W ten sposób można w prosty sposób zasygnalizować wyborcom swoje przekonania. Gotowy plik do podpisu można pobrać pod tym adresem. Treść Deklaracji brzmi następująco:

Jako kandydat/ka w wyborach samorządowych podejmę starania mające na celu wprowadzenie lub utrzymanie poniższych rozwiązań w trakcie mojej pracy w samorządzie:

 1. Zniesienie lokalnych opłat niewymaganych ustawowo: opłaty od posiadania psa, targowej, reklamowej, miejscowej i uzdrowiskowej.
 2. Obniżenie lokalnych podatków i opłat wymaganych ustawowo: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej.
 3. Uchwalenie budżetu samorządu bez deficytu począwszy od pierwszego pełnego roku budżetowego.
 4. Redukcja wydatków samorządu, a w szczególności obcięcie środków przeznaczanych na cele niewymagane ustawowo. Korzystanie przy tym z możliwości centrum usług wspólnych.
 5. Likwidacja zbędnych instytucji samorządowych niewymaganych ustawowo, w tym przede wszystkim straży miejskiej/gminnej i gazety prowadzonej przez samorząd.
 6. Prywatyzacja przynajmniej części gminnych nieruchomości i spółek komunalnych.
 7. Oddelegowanie zadań obowiązkowych samorządu podmiotom niepublicznym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – jeżeli tylko istnieje taka możliwość i pozwala to na obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości usług publicznych.
 8. Oddelegowanie zadań obowiązkowych samorządu jednostkom pomocniczym gminy (sołectwom, dzielnicom, osiedlom) i zwiększenie ich udziału w budżecie gminy.
 9. Ustanowienie stref legalnego spożycia alkoholu w miejscach publicznych.
 10. Maksymalna dopuszczalna ustawowo liberalizacja lokalnych przepisów dotyczących handlu wyrobami alkoholowymi.
 11. Stosowanie w zamówieniach publicznych wyłącznie przetargów nieograniczonych z długimi terminami na składanie ofert oraz prostymi opisami przedmiotu zamówienia, bez szczegółowych wymogów faworyzujących konkretne podmioty.
 12. Umożliwienie załatwiania przez Internet wszystkich spraw, które da się tak załatwić, z opcją śledzenia na bieżąco postępów, a także wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.
 13. Korzystanie z rozwiązań smart city, a w szczególności tych, które pozwalają na obniżenie kosztów poprzez na przykład redukcję strat przy przesyle wody i prądu, efektywniejsze zarządzanie publicznymi instytucjami itp.
 14. Przeprowadzanie konsultacji społecznych nie tylko w tradycyjnej formie, ale również przez Internet.

Ponadto wolności obywatelskie, osobiste i gospodarcze oraz ochronę niezbywalnych praw jednostki będę przedkładać nad rozwiązania opierające się na przymusie i przemocy.

Formularz dla sygnatariuszy Deklaracji

W inicjatywie nie mogą wziąć udziału osoby ubiegające się o stanowiska w radach powiatów i w sejmikach wojewódzkich.

KROK 1 / 2

Uzupełnij swoje dane

Po wypełnieniu i wysłaniu powyższego formularza Pana/i dane trafią do naszej bazy i po zatwierdzeniu przez administratora zostaną umieszczone na interaktywnej mapce widocznej poniżej. Przypominamy, że gotowy do podpisu plik z Deklaracją można pobrać pod tym adresem.

Interaktywna mapka

Dla wszystkich Państwa, którzy rozważają oddanie swojego głosu w wyborach samorządowych, w ocenie kandydatów pomocne może okazać się poniższe narzędzie. Możecie tu Państwo znaleźć kandydatów i kandydatki, którzy deklarują poparcie dla liberalnych wartości i postulatów wymienionych we wspomnianej wyżej Deklaracji Liberalnego Samorządowca.

Jednocześnie podkreślamy, że Stowarzyszenie Libertariańskie nie jest partią polityczną, nie startuje w wyborach i nie wystawia w nich żadnego kandydata. Widoczne na powyższej mapce osoby to sygnatariusze Deklaracji Liberalnego Samorządowca. Podpisanie tego dokumentu nie oznacza automatycznego poparcia dla sygnatariusza/ki ze strony SL. O ile bowiem zgadzamy się ze wszystkimi wymienionymi w Deklaracji postulatami, o tyle nie możemy zagwarantować, że jej sygnatariusze faktycznie spełnią swoje obietnice ich realizacji.

Jeżeli macie Państwo wątpliwości odnośnie do wiarygodności którejś z przedstawionych wyżej osób i dysponujecie Państwo dowodami na ich postępowanie wbrew wartościom zapisanym w Deklaracji (np. wyniki głosowań w radzie miasta w poprzednich kadencjach), to prosimy o wysłanie nam informacji na ten temat na adres kontakt@slib.pl. W przypadku rażących naruszeń usuniemy taką osobę z mapki

Liberalny samorząd – kurs podstawowy

Pragniemy przedstawić Państwu książkę Liberalny samorząd – kurs podstawowy autorstwa Karola Sobieckiego – koordynatora Centrum Analiz Stowarzyszenia Libertariańskiego.

Jest to 270-stronicowe kompendium wiedzy o postulatach liberalnych możliwych do zrealizowania w Polsce na poziomie gmin i miast w obecnych warunkach prawnych. Znajdziecie w nim Państwo rozwinięcie wszystkich punktów Deklaracji Liberalnego Samorządowca, a także obszerne omówienie wielu rozwiązań, które się w niej nie znalazły. Autor zawarł w publikacji podstawy prawne opisywanych pomysłów, uzasadnienie ich wdrożenia, potencjalne skutki społeczno-ekonomiczne oraz liczne przykłady wcielenia postulatów w życie.

Klikając w poniższy przycisk, można bezpłatnie pobrać książkę w formie elektronicznej wraz z przykładowymi projektami uchwał. Dołączony jest do niej także krótszy, czterostronicowy PDF stanowiący jej abstrakt.

Wolność tworzy możliwości!
Wesprzyj naszą działalność - wpłać dowoloną kwotę lub zgłoś chęć wolontariatu
background
Kim jesteśmy?

Home

Inicjatorem i głównym realizatorem projektu Liberalny Samorząd jest Stowarzyszenie Libertariańskie.

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Organizujemy również konferencje, na których uczestnicy mają możliwość zapoznania się z ideami libertarianizmu. Pierwsza z nich odbyła się 16 czerwca 2013 roku.

Zachęcamy do współuczestnictwa w działalności, jesteśmy zawsze otwarci na świeże pomysły i inicjatywy. Organizujemy też regularne spotkania, na których planujemy nowe działania. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz pomóc nam w popularyzacji naszych idei i masz na to dobry pomysł! Napisz do nas maila na adres kontakt@slib.pl.

Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w sierpniu 2013 roku.

Partnerzy