Tło
Generator Referendów
25-02-2024

W ramach współpracy z zaprzyjaźnioną Polsko-Amerykańską Fundacją Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE), polecamy Wam realizowany przez tę organizację projekt pod nazwą „Generator Referendów”.

To oddolna inicjatywa mająca na celu zwiększenie roli instrumentów demokracji bezpośredniej w kształtowaniu polityki państwa polskiego – za wzór do naśladowania przyjęto tu funkcjonowanie referendów w Szwajcarii.

By osiągnąć ten cel, osoby zaangażowane w projekt dążą między innymi do uchwalenia zmian w prawie wprowadzających obligatoryjność przeprowadzenia referendum w przypadku zebrania dostatecznej liczby podpisów poparcia pod inicjatywą referendalną, zapewniających cykliczność organizowanych w ten sposób głosowań, umożliwiających elektroniczne oddawanie głosów w referendum oraz znoszących wymóg osiągnięcia co najmniej 50% frekwencji, by było ono wiążące. Równolegle i w dłuższej perspektywie działalność projektu ma służyć wspieraniu obywatelskich inicjatyw referendalnych, wyłanianiu najlepszych propozycji pytań i koordynowaniu działań na rzecz zbierania dla nich podpisów poparcia.

Jako libertarianie dostrzegamy zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia dla wolności płynące z instytucji referendum. Wierzymy jednak, że w obecnych, etatystycznych realiach większy wpływ obywateli na tworzenie prawa może być jakże potrzebną przeciwwagą dla instytucji państwa i rządzącej nim klasy politycznej. Dlatego też zachęcamy Was do zapoznania się z projektem i pozostawiania Waszych opinii na jego temat.

Link do „Generatora Referendów” znajdziecie TUTAJ.